Wie regeert over de leegte?

Leeuwarder Courant - 15 november 2014

In sommige steden, zoals Delft, is er geen papieren krant meer. In sommige provincies zoals Flevoland evenmin. Wat zijn de gevolgen van het ontbreken van onafhankelijke papieren media die iedereen in een regio met elkaar placht te delen? Sterft er iets af als er geen platform meer is dat kan dienen als de befaamde ‘imagined community’, zoals antropoloog Benedict Anderson ooit de geschreven pers noemde, als schepper van de wording van de natiestaat, in de 19e eeuw? En van de regionale identiteit, zoals de Friese, eveneens?

Lees meer