– There’s more than meets the eye! –

Wordt de wereld om ons heen steeds ongrijpbaarder? Of raakt de mens zelf sommige van zijn oriëntatiepunten kwijt?

De media zijn onze biotoop geworden, en ook de instrumenten die we letterlijk met beide handen aangrijpen om ons doel te bereiken. Maar wat is dat doel? Zijn ‘de media’ wel het alfa en omega van ons leven geworden? Of worden mens en maatschappij meer gedreven door soms onzichtbare passies en krachten? En niet zelden door gebeurtenissen en ontwikkelingen die zó alom zichtbaar aanwezig zijn dat we ze niet eens meer opmerken?

Als mentaliteitshistoricus die zich bezighoudt met stille veranderingen en openlijke conflicten tussen mensen onderling en mens en samenleving is altijd het streven het zichtbaar maken en duiden van de tastbare en minder tastbare ontwikkelingen. Doel: door bestudering van de veranderende contexten en drijfveren van mensen tot de kern ervan door te dringen. There is more than meets the eye. There is always another story.

Dit is wat ik in veel van mijn onderzoek doe: op basis van de recente geschiedenis van de moderne wereld de dynamiek van het heden te duiden. En zo te concluderen wat er aan de hand is, welke factoren van belang zijn, om zo een schets te kunnen geven van de komende ontwikkelingen.

Op deze website kunt u zien wat ik in de afgelopen decennia zoal heb onderzocht en gepubliceerd, en waar ik nu zoal mee bezig ben.