De emotionalisering van het strafrecht (2) Het delict als deuk in de samenleving

De Groene Amsterdammer - 26 april 2017

Rechters straffen langer en in de vonnissen wordt vaker gesproken over de ‘geschokte rechtsorde’. Hoeveel invloed hebben de media en de opgewonden burger op de rechtspraak? ‘Wij trekken een grens, een pedo is géén mens!’

Link naar bron