Argwaan en profijt

Historisch Seminarium UvA - 1983

De naoorlogse verhouding tussen Nederland en de Bondsrepubliek, het onderwerp van deze bundel, ging onder een slecht gesternte van start. Aan Nederlandse zijde overschaduwde het oorlogstrauma de relatie met de Duitsers, met wie het tegen wil en dank weer verder moest leven. In de decennia die volgden raakten de twee staten meer dan ooit met elkaar verstrengeld: economisch, politiek, militair en ook weer cultureel.

Beschreven worden een aantal politieke aspecten van deze soms onbehaaglijke symbiose: het normaliseringsproces en de officiële verzoening, de veiligheidspolitiek, het beleid ten opzichte van de Derde Wereld, de zakelijke geschillen (Continentaal Plat, weggoederenverkeer, Rijnvervuiling en Eems-Dollardkwestie). De emoties laaiden het hoogst op bij brisante thema’s als de Drie van Breda, de kernenergie (Urenco, Kalkar) en de Berufsverbote die de relatie PvdA-SPD een tijd lang hevig vertroebelden.

De artikelen, geschreven in 1981, dienden als voorstudie voor het WRR-rapport ‘Denkend aan Duitsland’ dat onder leiding van prof.dr. M.C.Brands in 1983 aan de regering-Lubbers werd aangeboden.

Lees meer