Onderzoeksjournalistiek in Nederland

Kabinet-Rutte III gaat vijf miljoen euro per jaar besteden aan de verbetering van de onderzoeksjournalistiek in Nederland. Omdat diepgravende en kritische journalistiek nodig is om in een complexe, vaak anonieme maatschappij, de werkelijke gang van zaken bloot te leggen. Ten behoeve van de burger en een goed functionerende democratie, en van onze hele politieke cultuur. Daarom heeft het ministerie van OCW om een onderzoek verzocht naar de stand van zaken op het gebied van de onderzoeksjournalistiek in Nederland. Dit onderzoek zal plaatsvinden in de lente van 2018.

Lees meer