De macht aan de burger, deel 1: Amerika. ‘Overleg? Saai!’

De Groene Amsterdammer - 4 november 2015

Vernieuwing van de democratie is onontkoombaar, maar te hoge verwachtingen kunnen omslaan in teleurstelling. Afgelopen zomer constateerde Henri Beunders in Amerika dat het politieke idee van de burgerbetrokkenheid weer terug is bij af.

Link naar bron