Tijd van de Tattoo

quest.nl - februari 2022

Deze vragen hoorde je steeds vaker: ‘Help, mijn dochter wil een tattoo!’, of: ‘Mijn schoonzoon heeft tattoos op zijn gezicht, hoe moet ik hier op reageren?’
Vroeger zag je tatoeages vooral bij prostituees, zeelui en criminelen, of juist bij een kleine aristocratische elite. Nu hebben mensen in alle soorten en maten ze.
Hoe brak de tattoo door bij het grote publiek?
Dit artikel in Quest gaat er over, naar aanleiding van mijn boek ”Optocht der tattoos. Jacht op een betekenisvol bestaan’.
Het is een studie geworden over ‘de publieke opinie’ sinds ‘de jaren zestig’, over de veranderlijkheid van wat mooi en lelijk is, en ook over de rol van celebrities en de media.

Lees meer

De mens is goed/slecht – doorhalen wat niet verlangd wordt

Argus - 16 maart 2022

De mens moet krachtig worden, om op zijn/haar intuïtie te kunnen vertrouwen als het moet.
Dat is mijn antwoord op auteurs als Rutger Bregman die zeggen dat de mensheid i.h.a. wel ok is.
En op auteurs als Arnon Grunberg die – frappez toujours – schrijven dat de mensheid sowieso niet deugt.

Lees meer

‘Feiten? Emotie? U vraagt, wij draaien’.

Argus - 15 september 2021

Er is sprake van een opmerkelijk tweesporenbeleid bij de massamedia.
Enerzijds een versterkte neiging tot emotionalisering (slavernij, klimaat)
en juist een versterkte neiging naar feitelijkheid als het gaat om corona en het overheidsbeleid.
De reden:
Beide strategieën leveren geld op.
Het gevolg:
commercieel conformisme
NB Het artikel staat op p. 10.
Maar ik geef het hele blad in pdf weer.
Omdat het alleen op papier verschijnt. En omdat ik best wat reclame wil maken voor dit unieke niet-commerciële blad.

Lees meer

De hokjesmaatschappij

HP/De Tijd. zie ook: https://binamedia.nl - 23 maart 2021

Iedereen zijn eigen hokje

Hoewel het individu in theorie bevrijd is, is de neiging om mensen in hokjes in te delen op basis van hun opvattingen de afgelopen jaren steeds sterker geworden. Tegenstellingen worden hierdoor verder uitvergroot: je bent ‘woke’ of een racist – of, in tijden van corona: je bent een wappie of een schaap. Waar komt dit verschijnsel vandaan, en wat kunnen we eraan doen?

Gepubliceerd op: Geplaatst in de volgende categorieën:

Geschreven door: Bina Ayar
Link naar bron

Hoe je kritisch kunt zijn op het coronabeleid, zonder voor wappie te worden uitgemaakt

Erasmus Magazine - 3 maart 2021

Erasmus Magazine vroeg zich af hoe wetenschappers zich moeten opstellen in de beoordeling van het coronabeleid.
En vatte de inzichten van enkele wetenschappers, ook die van mij, aldus samen:
Les 1. Vermijd de associaties waardoor je standpunt wordt gediskwalificeerd.
Les 2. Ga niet naar podia waar men baadt in het eigen gelijk.
Les 3. Meld je alleen als écht wat inhoudelijks hebt toe te voegen aan het debat.
Les 4. Bewaak als universiteit je onafhankelijke rol als vrijplaats voor kritiek.

Link naar bron

Explosie van het ik – Betekenisvolle, permanente tekeningen op je huid

Stripgids - 15 december 2020

Tatoeages werden lang geassocieerd met rebellen en outcasts, met shock and awe.
Ook strips zochten soms de grenzen op van wat lang als burgerlijk fatsoen werd beschouwd.
Zijn er nog meer links te leggen tussen tekeningen op de huid en die op papier?
In Stripgids schrijf ik er een kort maar mooi geïllustreerd stukje over.

Lees meer

Pleidooi voor vergetelheid

De Groene Amsterdammer - 4 oktober 2018

Herinneringen en tradities verlammen het handelen in het heden. Hoe kunnen wij vergeten in digitale tijden?
Dit is de vraag die ik beantwoord in het essay ‘Beter achter de rug’ in De Groene Amsterdammer van 4 oktober 2018 (jaargang 142/Nr. 40).

Via deze link kunt u het artikel lezen.
https://www.groene.nl/artikel/beter-achter-de-rug

 

Link naar bron

De burger als dam tegen ‘het volk’

De Groene Amsterdammer - 28 september 2017

Nu de ‘rechtsorde’ steeds vaker ‘ernstig geschokt’ is en alom de roep klinkt om nog strengere straffen is het misschien tijd voor burgerparticipatie in de rechtspraak.
Maar daar willen de rechters niet aan.

Slotaflevering Groene-serie Emotionalisering van het strafrecht

NB
Deze wordt onderdeel van het begin 2018 bij AUP te verschijnen boek:
‘Hoeveel recht heeft de emotie?’

Lees meer

Nieuwe media vreten hun eigen minnaars op

Argus - 19 september 2017

Van boekdrukkunst, schrijvende pers, radio, televisie, sms en internet tot Facebook en Twitter: bijna elk nieuw medium veroorzaakt hysterie. En bijna altijd eenmalig. Met soms grote, soms onbenullige gevolgen.

Lees meer

Waarom kleine clubjes toch veel succes kunnen hebben

de Nieuwe Koers - september 2017

Hoe kan het dat hele stations worden omgebouwd terwijl misschien één promille van de bevolking ‘in transitie’ is van het ene geslacht naar het andere? Hebben alle politiek-sociale acties historisch eenzelfde verloop, en afloop?

Lees meer

Emotionalisering van het strafrecht (3) Onrust en botte bijlen

De Groene Amsterdammer - 16 mei 2017 Link naar bron

De Duitse demonen zijn terug

Elsevier - 23 januari 2016

Van wereldkampioen vluchtelingenopvang tot land vol twijfel. ‘Keulen’ heeft een einde gemaakt aan de ogenschijnlijk eensgezinde barmhartigheid van de Duitsers. Hoe het asieldebat de Duitsers een spiegel voorhoudt en diepe verdeeldheid zaait.

Lees meer

Oprukkend nationalisme in Europa

Erasmus Magazine - 5 januari 2016

Het nationalisme rukt op in Europa. Van het virtuele succes van de PVV en de electorale opmars van Front National, tot de enorme verkiezingszege van de nationaal conservatieven in Polen. Historicus Henri Beunders trekt een parallel met 1914, de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. ‘Ik maak me ernstig zorgen over de  toekomst van de Europese Unie’.

Lees meer

De banaliteit van het goede

De Groene Amsterdammer - 23 september 2015

Na de foto van peuter Alan op het strand van Turkije sloeg vooral in Noordwest-Europa machteloosheid jegens de vluchtelingen om in mededogen en hulpbereidheid. Maar nu is het in Europa ieder voor zich. Leidt overdadige moed tot roekeloosheid?

Lees meer

Politieke correctheid, of het einde van het denken

De Groene Amsterdammer - 13 mei 2015

‘Een tijd ontdaan van geloof, maar doodsbenauwd voor scepsis’, zo typeerde John Stuart Mill het oude Victoriaanse Engeland. Anno nu lijkt politieke correctheid opnieuw de kern van de westerse cultuur te zijn.

Lees meer

Bloedbaden zonder aftiteling

De Groene Amsterdammer - 17 december 2014

De westerse film- en fantasy-cultuur is doordesemd van cynisme, van pakken wat je pakken kunt zonder enige moraal, desnoods met een bijl of mitrailleur. Zo is het leven om ons heen immers ook. Maar waarom kunnen wij de onthoofdingen van IS dan niet aanzien?

Lees meer

Frustratie, vervreemding en verharding: de moderne media en onze kijk op de wereld

Christen Democratische Verkenningen - 1 december 2014

Welke gevolgen hebben nieuwe media voor onze blik op de wereld om ons heen? Velen koesterden er hoge verwachtingen van. De wereld zou een dorp worden; een universeel gesprekscentrum waarin mensen van heel diverse achtergronden dichter tot elkaar zouden worden gebracht. Het tegendeel is echter waar. De dominante tendens die nieuwe media vooralsnog lijken te bewerkstelligen is de mentale terugkeer naar het nationale, regionale en lokale. Zo fungeert internet weliswaar als een razendsnelle ‘pizzakoerier’ van informatie voor de uitruil van goederen en diensten, maar niet als platform voor dialoog en wederzijds begrip.

Lees meer

De ontmaskering van onszelf

De Groene Amsterdammer - 22 november 2012

De mens beschikt over steeds nieuwe communicatiemiddelen, maar genetisch blijft hij dezelfde, met dezelfde angsten en verlangens als de eerste homo sapiens. Bestreed men elkaar vroeger met pamfletten en kronieken, tegenwoordig zijn de sociale media de uitlaatklep.

Lees meer

Aristocratie van iedereen

De Groene Amsterdammer - 21 juni 2012

Het actieve burgerschap bloeit. We wachten niet langer op de overheid, daar hebben we meer last dan profijt van. Steeds meer Nederlanders willen zichzelf beturen. ‘Hoera voor de actieve, naar autonomie strevende burger die hart heeft voor de buurt, en voor zichzelf’.

Archipel Nederland

De Groene Amsterdammer - 16 juni 2011

Nederland kenmerkt zich niet meer door eenheid, maar door  verscheidenheid. Er is geen gedeelde moraal meer en iedereen vlucht naar  zijn eigen eilandje. Zeg me uw postcode en ik zal u zeggen wat u stemt.

Lees meer

Er is geen elite meer

De Groene Amsterdammer - 24 februari 2011

De voorhoede van journalisten, schrijvers en kunstenaars heeft zich aangepast aan de commerciële mediacultuur. Wil een nieuwe culturele elite zich vormen, dan zal dat moeten gebeuren in isolement, ver weg van de media.

Lees meer

Wij zijn allen Neda

De Groene Amsterdammer - 29 april 2010

Het succes van het ‘Neda-filmpje’, dat de Iraanse protesten samenvatte, laat scherp zien dat hoe door moedwil, misverstand en toeval een beeld  kan uitgroeien tot een onsterfelijk icoon. Net als de foto’s van Che en  Obama. We hebben zulke bevroren momenten nodig.

Lees meer

Fortuyn, Van Gogh, Hirsi Ali. Why the unholy trinity was driven out

Journal of Violence, Mimesis, and Culture, Vol. 15/16 - 2009

“Vulnerability” and “tolerance” are pretty vague notions. A lot of suggestions, images, and good intentions cling to them, while scientific clarity is virtually absent. The same goes for the Netherlands. Abroad, my country had the image of a tolerant, liberal, and free society, a place where things could be said and done that were forbidden elsewhere. So the question is: how on earth did this country turn into a battlefield due to a clash of civilizations almost overnight?

I will try to explain to you how and why in the past decades the Netherlands became so vulnerable that in 2002 a political revolt broke out quite unexpectedly, a revolt that lasted for years and still is not over yet. The crisis resulted in two people becoming victims of political killings, while a third had to flee the country. Because all three of these people were liberal individualists who criticized two types of religion—the political-cultural left, or “Red Church,” and fundamentalist Islam—I will refer to them as the unholy trinity, an unholy trinity that had to be exorcized to restore the peace.

Lees meer

Irak: Nederlandse media gijzelen zichzelf

Internationale Spectator - 1 december 2004

De eigen nieuwsgaring door Nederlandse media in Irak staat in verhouding tot de hoeveelheid meningen, analyses, hoofdartikelen en columns als een dwerg tot een reus. Een wanverhouding dus. Met name op televisie wreekt zich deze wanverhouding. Het resultaat is namelijk dat de tv vooral beelden uitzendt die het binnenkrijgt van persbureaus of Al Jazeera of, helemaal gratis, van de kant van terroristen zelf die de camera graag hanteren in hun strijd. Het zijn vooral beelden van aanslagen, of van gegijzelde burgers van lidstaten van de Coalition of the Willing die hun regering smeken om in te gaan op de eisen van de gijzelnemers. Deze dubieuze emo-tv kan alleen maar het gevoel versterken dat Amerika, en Nederland ook, in een steeds uitzichtlozer oorlog is beland waaruit we zo snel mogelijk moeten terugtrekken.

Verder lezen “Irak: Nederlandse media gijzelen zichzelf”

Link naar bron

Longing for Ghettos

De Gids, vol. 167, nr. 5/6 - mei/juni 2004

‘Like all other nations the Dutch secretly think that they are a little smarter than the rest. But a difference with other countries is that for centuries our greatest minds have excelled at creating doubt about our national identity’. This quote is by H.M. van den Brink, the editor of a special issue (2004) of De Gids, the oldest literary and cultural monthly magazine in the Netherlands dedicated to ‘misunderstandings about the Netherlands’. I wrote about one of these misunderstandings: the self-perception as a purely altruistic anti-colonial country. After the shock of ‘the multicultural drama’ and the upheavals of the first years of the new century we have to consider the possibility that the long colonial history has left one invisible scar: a longing for ghettos.

Lees meer

Interview

De Groene Amsterdammer - 21 december 2002

Het werk van Henri Beunders lijkt een oorlogsverklaring aan mensen die de voorkeur geven aan de ‘hoge’ cultuur boven de populaire cultuur. Hij bekritiseert het schijnheilig denken, de zelfgenoegzaamheid en de luiheid van de ‘elite’. “Mensen die alleen naar pulp kijken, vind ik zielig, maar mensen die alleen maar naar Buitenhof kijken, vind ik net zo zielig.”

Rob Hartmans

Link naar bron
Terug naar boven